Vårdval Rehab på gång

Idag har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) fattat beslut om att skicka ut ett förslag på remiss om att införa en vårdvalsmodell för primärvårdsrehabilitering med sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter som de bärande pelarna. Under det senaste året har vi politiker i HSU diskuterat och gjort vägval kring hur ett Vårdval Rehab i Västra Götalandsreigonen skulle kunna se ut.
 
Ingenting är klart förrän allting är klart, men jag är positiv till att vi återigen över de politiska blockgränserna har kommit överens om att införa ytterligare en vårdvalsmodell och om grunderna för hur en sådan modell ska vara utformad. Alla har tagit och givit och vi har, som alltid, haft kompetenta tjänstemän till vår hjälp att forma ett uppdrag och ett ersättningssystem som vi hoppas ska vara lockande för såväl den verksamhet som redan bedrivs i offentlig regi och för de sjukgymnaster och arbetsterapeuter som jobbar på upphandlade avtal eller den nationella taxan.
 
Framför allt hoppas jag att reformen ska kunna lyfta frågorna om rehabilitering på ett tydligare sätt i Västra Götalandsregionen och att invånarna ska kunna få tillgång till ett mer likvärdigt utbud av rehabiliteringsinsatser runt om i Västra Götaland. Min uppfattning har under flera år varit att vi inte tillräckligt har nyttjat den kompetens som sjukgymnaster och arbetsterapeuter besitter för att få en så bra och så kostnadseffektiv hälso- och sjukvård som möjligt. Min tro och förhoppning är att vi med Vårdval Rehab både kan få ett bredare utbud, en ökad mångfald och fler patienter som kan få hjälp av en sjukgymnast med sina besvär.
 
Nu ska som sagt förslaget till krav- och kvalitetsbok (KoK-bok) ut på remiss till och med augusti, och sen är ambitionen att kunna fatta beslut i regionfullmäktige i oktober för att sedan införa vårdvalsmodellen den 1 april nästa år.
 
Det känns både lite spännande och pirrigt hur gensvaret från såväl vårdgivare, enskilda yrkesutövare och patienter kommer att bli, och jag är glad åt att min motion om detta från 2011 ser ut att så pass snabbt kunna bli genomförd.
 
 

Kommentarer
Postat av: Ulf Åberg

Hej Jonas!
Jag är sjukgymnast och även psykoterapiutbildad och har i 29 år arbetat som detta, men de sista åren inom Primärvårdsrehab. Jag tycker att Vårdval Rehab känns utmanande på flera sätt. Det du skriver i din blogg: "Framför allt hoppas jag att reformen ska kunna lyfta frågorna om rehabilitering på ett tydligare sätt i Västra Götalandsregionen och att invånarna ska kunna få tillgång till ett mer likvärdigt utbud av rehabiliteringsinsatser runt om i Västra Götaland. Min uppfattning har under flera år varit att vi inte tillräckligt har nyttjat den kompetens som sjukgymnaster och arbetsterapeuter besitter för att få en så bra och så kostnadseffektiv hälso- och sjukvård som möjligt. Min tro och förhoppning är att vi med Vårdval Rehab både kan få ett bredare utbud, en ökad mångfald och fler patienter som kan få hjälp av en sjukgymnast med sina besvär."

Detta håller jag med om. Vi sjukgymnaster med bl a psykoterapikompetens, tycker jag har kommit i skymundan. Jag minns när man introducerade socionomer med psykoterapiutbildning på Vårdcentralerna i Göteborg under 1990-talet. Jag själv arbetade då vid en psykiatrisk mottagning med samtal och med sjukgymnastik i Göteborg. Vi och jag tyckte det var bra. Nu finns det psykologer på nästan varje VC. En mycket positiv utveckling.

Med Vårdval Rehab tror jag på en kvalitetsutveckling samt ett nyttjande av den sjukgymnastiska kompetensen optimalt. Det är ju det som det handlar om i alla yrkesgrupper. Att bli tillvara tagen på optimalt (=bästa möjliga) sätt. Så bäste Jonas, var det du som skrev in motion om detta, eller ditt parti, så är det bara att säga: Va bra - grattis till att våga se och utmana vården med kvalitet. Jag funderade häromdagen - varför Vårdval Rehab. och googlade, och fick då upp din Bloggsida. Då fick jag en förklaring på orsaken till Vårdval Rehab. Det finns säkert fler anledningar.

Jag har till er politiskt valda sjukvårdspolitiker och även till tjänstemännen (kvinnor) skrivit och framfört att det är viktigt med att även ha med Psykisk ohälsa i de särskilda områden som man tar upp i Krav och kvalitetsboken. Varför då? Jo, det är en mycket hög procent som den psykiska ohälsan står för inom primärvården och inom primärvårdsrehab. Det finns alltså en stor ekonomisk vinst här, om vi inom sjukvården fångar upp rätt åkomma, sjukdom och sedan behandlar den med kvalitativa behandlingsmetoder. Dessa finns.

Idag är läget tyvärr så att Sjukvården med dess Primärvård inte klarar allt. Det får vi vara ödmjuka inför. Men det behövs komplement. Jag och vi är många med mig som tror på Vårdval Rehab som ett komplement. Sedan tror jag, när vi en grupp av både Läkare, Forskare, Beteendevetare, Sjukgymnaster, Beroendeterapeuter, Idrottslärare, har lyft frågan till den nu befintliga sjukvården, exv ISM - Göteborg, till andra aktörer inom sjukvården, som säger: Det behövs specialenheter - enheter som fångar in det som vi idag ser ökar; Stressrelaterade besvär/sjukdomar där människor "slirar och sliter sina organsystem" på oroväckande sätt och s a s fastnar i sjukvårdens maskineri på ett sätt som inte är försvarbart för budget eller för samhällsekonomin. Tyvärr! Människorna här gör ett bra jobb, när det handlar om vissa sjukdomar, men när det handlar om stressrelaterade besvär som är på gång att utvecklas till långdragna besvär, sjukdomar, då är det viktigt att snabbt hitta bra lösningar.

Ni inom politiken måste här ta erat ansvar. Jag vet av att ha träffat flera politiker under hösten 2012 fram till våren 2013, att dina kollegor säger: detta är inte vårat bord, detta kan inte vi politiker bestämma. Ok, men vem skall ta tag i ror-kulten och föra VGR-båten på rätt kurs, om inte ni politiker. Detta handlar som jag ser det om att kompromissa över partigränserna. Jag håller helt och hållet med dig. Ni måste hitta en gemensam kurs, för samhällets bästa, för Sverige AB´s bästa och för VGR:s bästa som är alla invånare som bor i VGR.
Jag tror på kvalitet och på politiker som vågar ta avstamp. Du verkar vara en sådan politiker, som vågar ta nya tag. Tack för detta. Sedan vet jag att detta är processer som tar sin tid och detta måste det få göra.

Med bästa hälsningar
Ulf Åberg Leg sjukgymnast med psykoterapikompetens, steg 1.

2013-06-16 @ 16:50:45

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0