Stimulansbidrag ska stimulera

Jag har idag gjort ett uttalande om att regionen bör göra en långsiktig satsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. På onsdag har vi återigen sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) och en av frågorna på dagordning handlar om hur vi ska hantera 2011 och 2012 års stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Det är inte alltid helt enkelt att redogöra för hur statsbidrag fördelas, erhålls, används och redovisas. Vad gäller just detta statsbidrag som funnits sedan Alliansregeringen tillträdde 2007 och som nu har förlängts så erhålls stimulansmedlen i slutet av varje år baserat på hur väl regioner och landsting har nått upp till successivt skärpta tillgänglighetsmål. Västra Götalandsregionen har traditionellt haft en god tillgänglighet till de nationella vårdgarantierna och också till de regionala skarpare vårdgarantierna på just det här området.

I slutet av 2011 fick regionen nästan 47 miljoner kronor som nu är möjliga att använda under 2012 (på samma sätt som 2008 års pengar användes under 2009 osv). Dessa pengar har i princip alltid fördelats ut på regionens hälso- och sjukvårdsnämnder. Samtidigt har den politiska ledningen redan i budgeten för 2012 fördelat ut de förväntade 36 miljonerna (vilket är regionens relativa andel av statsbidraget om alla landsting och regioner uppfyller alla kraven) till hälso- och sjukvårdsnämnderna, men eftersom det var okänt om statsbidragen skulle fortsätta komma under 2012 så finns de inte med på intäktssidan i budgeten.

Detta ger oss nu en unik möjlighet att göra en strategisk och långsiktig förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin och vården för barn och unga med psykisk ohälsa i regionen. Vi har 2011 års statsbidrag som vi kan använda under 2012 och vi kan också räkna med 2012 års statsbidrag att använda under 2013 osv, samtidigt som de insatser som tidigare har gjorts av hälso- och sjukvårdsnämnderna kan fortgå då de redan har fått pengar för detta i den ordinarie budgeten.

Syftet med stimulansmedel från regeringen är naturligtvis att de ska stimulera till utveckling inom det angivna området - i det här fallet kring barn och unga med psykisk ohälsa. För mig är det självklart att vi ska göra en riktad strategisk satsning för hela det belopp som vi kan förvänta oss att få i stimulansmedel de kommande åren.

Det är viktigt principiellt att dessa resurser går till förbättrad vård för barn och unga, och jag kommer på onsdag att föreslå att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att omgående och tillsammans med det medicinska sektorsrådet i barn- och ungdomspsykiatri ta fram förslag till angelägna och strategiska utvecklingsinsatser inom området barn och ungas psykiska hälsa.

Två saker som jag själv gärna skulle vilja se på en sådan lista är förstärkt tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar och en utveckling och förstärkningen av vården för de ungdomar som är "för sjuka" för att kunna tas om hand i skolans elevhälsa, men samtidigt "för friska" för att få hjälp i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Det viktigaste av allt just nu är dock att inte stimulansmedlen försvinner i något av den politiska ledningens ekonomiskt svarta hål, utan att de tillåts göra nytta för att förbättra vården för dessa barn och ungdomar. Allt annat vore provocerande.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0