2012 - året utan budget

2012 är här och för egen del börjar åter mötesverksamheten efter ett par veckor utan sammanträden i regionen. Nytt år och nya ambitioner. En av mina ambitioner är att både lite oftare och lite mer kontinuerligt posta inlägg i den här bloggen. Jag har för mig själv satt upp en ambition på 2-4 inlägg per vecka med ett uppehåll under den kommande sommaren. Så låt oss sätta igång och blicka framåt mot det nya året.

2012 kommer att innebära stora utmaningar för Västra Götalandsregionen och för dess sjukvård. 2012 är också året där regionen nio dagar in på året ännu inte har någon detaljbudget, och där stora och viktiga verksamheter som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet ännu inte fastställt någon budget för 2012.

Regionen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge med en svag budget som fastställdes av regionfullmäktige i september och där den politiska ledningen redan har fått backa på ett antal av intiktningarna - ekonomiska och verksamhetsmässiga - i fullmäktiges budget. För att få ihop någon form av vårdöverenskommelser mellan sjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnderna tvingades den politiska ledningen i regionstyrelsen att ställa hela modellen åt sidan för att med dekret tala om för politiska representanter i nämnder och styrelser vilken typ av överenskommelse de skulle skriva under.

En av regionens allra största utmaningar rör kostnadsutvecklingen som fortsatt under året ligger kring 4% kostnadsökning under 2012 och ännu inte visar några tecken på att minska. Det är inte helt enkelt att veta vad man kan och ska göra för att minska kostnadsutvecklingen utan att samtidigt försämra den service som regionen har som ambition att erbjuda, men en grundförutsättning för att få kostnadskontroll och en önskvärd kostnadsutveckling är att veta vad man ska styra mot.

Just nu har vi alltså ett problem med att t ex regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet inte har någon fastställd budget för 2012. Hur ska tjänstemännen kunna styra verksamheten om den inte fått några ekonomiska ramar och inriktningar att styra efter? På onsdag sammanträder hälso- och sjukvårdsutskottet för första gången i år, men frågan om budget för 2012 fanns inte på den dagordning som kom i förra veckan. Regionstyrelsen har sitt första sammanträde för året om ytterligare två veckor. Kan vi då hoppas på att besluta om budget för 2012 eller kommer det att dröja ytterligare minst en månad.

Året börjar utan budget, och den som tror att det kommer att gynna kostnadskontrollen och kostnadsutvecklingen kan väl skicka ett uppmuntrande mejl till regionstyrelsens ordförande.

Samtidigt sitter styrelser och ledningar för regionens sjukhus och har tvingats underteckna vårdöverenskommelser med ekonomiska förutsättningar som de egentligen inte tror på. Vad ska de styra emot? Ska de verkligen styra mot ett nollresultat under 2012, och finns det ens någon i den politiska ledningen som tror att det är realistiskt om man samtidigt ska klara kravet att producera lika mycket sjukvård under 2012 som under 2011?

Utmaningarna för 2012 är onekligen stora, men de blir allt större i takt med underlåtenhet att ta tag i grundläggande förutsättningar för konstnadskontroll, och dit hör definitivt att alla verksamheter - även regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet - har antagit sina budgetar och att det finns en samlad detaljbudget för hela regionen.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0