Regeringsiver och vårdval

Någonstans inom mig glädjs jag åt att Sverige har en regering som uppvisar iver till att genomföra reformer och åtgärder för att förbättra vårt land, inte minst mot bakgrund av de sista året med ett mycket trött socialdemokratiskt parti i regeringen stött på vänsterpartiet och miljöpartiet.

Samtidigt blir det lite besvärande när "min" regering har så bråttom att genomföra reformer att ena handen ibland inte vet vad den andra och gör och att remisstider blir så korta att det inte finns en sportslig möjlighet för remissinstanserna att kunna göra ett bra jobb eller ens hinna hålla ett sammanträde för att fatta ett formellt beslut om remissvaret.

I förra veckan hanterade regionens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) betänkandet om "Vårdval Sverige". Förslaget innebär att samtliga landsting ska inför en vårdvalsmodell i primärvården. Ur mitt egenintresse spelar det egentligen ingen roll då regionen har ett pågående arbete för att under nästa år införa en vårdvalsmodell i primärvården. I vårt remissvar handlade det om principen om vem som beslutar över vad.

19 av 21 landsting säger nej till förslaget om att påtvinga alla landsting en vårdvalsmodell, enligt Dagens Medicin. I samma artikel uttalar socialminister Göran Hägglund att han ändå avser att genomföra reformen. Det står självklart Hägglund och regeringen fritt att värdera remissinstansernas yttranden, men det kommer att bli betydligt svårare för de borgerliga partierna att i framtiden kritisera en eventuell ny socialdemokratisk regering för införande av till exempel stopplagar för utförsäljning av akutsjukhus. Då hördes kraftfull kritik från borgerligt håll om inskränkningar i den kommunala självstyrelsen - nu blir vi lika goda kålsupare.

Ett av förslagen i "Vårdval Sverige" är att förändra lydelsen i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) §5 om att landstingen ska organisera verksamheten så att alla invånare får tillgång till en fast läkarkontakt i primärvården och att denne ska vara specialist i allmänmedicin. Den paragrafen föreslås nu upphöra vid årsskiftet.

Två veckor innan årsskiftet ska en ny utredning presenteras med förslag på en ny lydelse av § 5 i HSL som troligen kommer att innebära att den fasta kontakten inte behöver vara allmänläkare och inte ens läkare utan någon annan personalkategori i primärvården. Jag tycker det är synd att man förändrar skrivningen i § 5, men om man nu ska göra det så är det lämpligt att göra det i ett steg, och inte först ta bort nuvarande skrivning för att 6-12 månader senare införa en ny skrivning.

Regeringsivern är positiv, men ibland går det så fort att det blir lite pinsamt när förslagen inte riktigt hänger ihop.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0