Avslag på egen motion

Jag funderade på om rubriken på detta inlägg skulle vara just "avslag på egen motion" eller "KJV blir KJV" för det är just det som detta inlägg handlar om.

I våras skrev jag min första motion till regionfullmäktige (behovet har ju inte varit så stort så länge jag tillhörde majoriteten i regionen) och den handlade om att att bredda uppdraget för regionens Kunskapscentrum för jämställd vård. I början av den förra mandatperioden tog Folkpartiet initiativ till att bilda kunskapscentrat för att bedriva forskning och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården om likheter och skillnader utifrån genderaspekter i vården.

Jag tyckte i våras att det fanns all anledning att nu ta steget fullt ut och skapa ett Kunskapscentrum för jämlik vård för att skaffa mer kunskap och belysa förhållanden i sjukvården kring frågor som tillgänglighet, bemötande, behandling beroende på fler faktorer än kön, det vill säga ålder, utbildningsnivå, inkomstnivå och födelseland.

Tyvärr kan jag inte länka till motionen för den som önskar läsa den, utan har istället klippt in den i slutet av detta inlägg.

I samband med behandlingen av motionen så kunde jag glatt konstatera att den bifölls av såväl hälso- och sjukvårdsutskottet som av regionstyrelsen och i går var förhoppningen att den också skulle bifallas i regionfullmäktige.

Under debatten vid gårdagens fullmäktige så försökte jag få ett tydligt svar från den politiska ledningen om de också avsåg att skicka med mer resurser till det nya kunskapscentrat när uppdraget utökas. Svaret jag fick var dock inte tillräckligt tydligt. Jag vet vilka effektiviseringskrav som ligger på regionstyrelsen och på hälso- och sjukvårdsutskottet och jag har svårt att se att den politiska ledningen har kraften att också prioritera 5-10 miljoner kronor till Kunskapscentrum för det bredare uppdraget om jämlik vård under 2012.

I det läget valde jag att yrka avslag på min egen motion. Ett utökat uppdrag utan ytterligare resurser skulle snarare riskera den framgångsrika verksamhet som idag bedrivs inom området jämställd vård. I det läget tycker jag att det är bättre att avvakta med att bredda uppdraget.

Måste erkänna att det kändes lite konstigt som motioner att föreslå att min egen motion borde avslås. Nu bifölls den av regionfullmäktige och jag hoppas verkligen att den politiska ledningen förenar sig med mig när detaljbudgetar inom några veckor ska fastställas och då prioriterar ökade resurser till Kunskapscentrat när det får ett ökat uppdrag.

Känslan idag är alltså kluven. Jag är jätteglad att det finns en mycket bred majoritet för att vi ska ha ett kunskapscentrum för jämlik vård som kan bedriva forskning och verksamhetsutveckling i regionens hälso- och sjukvård, men jag är samtidigt orolig för att den nuvarande verksamheten kring jämställd vård istället får stryka på foten.

---

Motion om ökad kunskap om jämlik vård

 

Under föregående mandatperiod inrättade Västra Götalandsregionen, på folkpartiets initiativ, ett Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV) med uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling och forskning med fokus på kvinnor och män hälso- och sjukvården. Målet för KJV är att utveckla vården så att patienter erbjuds en god, säker och jämställd vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå. 

 

Kunskapscentrum för jämställd vård är unikt i sitt slag i landet och även om KJV relativt nyligen har kommit igång med sin verksamhet har centrat redan gjort avtryck i regionens verksamheter för att inte minst medvetandegöra vårdpersonal om skillnader i allt från bemötande till behandling av män respektive kvinnor.

 

De senaste åren har allt fler rapporter kommit fram med data om hur ojämlik den svenska hälso- och sjukvården är också ur andra aspekter. Tillgänglighet, bemötande och behandling i hälso- och sjukvården är alla faktorer som på generell nivå påverkas av patientens ålder, kön, utbildningsnivå, inkomstnivå och födelseland. Att skillnaderna är så stora som flera studier och rapporter har pekat på är naturligtvis oacceptabelt. Bristerna och skillnaderna inom detta område är kanske hälso- och sjukvårdens största utmaning de kommande åren.

 

Jag tror inte att det pågår någon medveten diskriminering i svensk hälso- och sjukvård, men den omedvetna diskrimineringen är nog så allvarlig. Precis som Kunskapscentrum för jämställd vård har ett uppdrag att via forskning och verksamhetsutveckling leda utvecklingen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård är regionen idag också i behov av att göra samma insatser för att också få en mer jämlik hälso- och sjukvård.

 

Det mest naturliga är sannolikt att bredda det nuvarande uppdraget för KJV att också omfatta forskning och verksamhetsutveckling om jämlik vård i sin helhet. Med ett utökat uppdrag för KJV måste naturligtvis också följa extra resurser för att möjliggöra att Västra Götalandsregionen kan ligga i framkant i att utveckla en jämlik vård för alla invånare i Västra Götaland.

 

Förslag till beslut

 

att                  regionfullmäktige beslutar om att bredda uppdraget för Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV) till att också omfatta forskning och verksamhetsutveckling inom hela fältet jämlik vård.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0