I sex veckor höll budgeten

Den 20 september, för sex veckor sedan, beslutade regionfullmäktige om budget för 2012. Då var den politiska ledningen med S, V och MP stolta över sin budget och bedyrade i debatten att det fanns tillräckligt med resurser till hälso- och sjukvården för att träffa vårdöverenskommelser för 2012 mellan sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnder. Då, för sex veckor sedan, var de stolta över storsatsningen på kollektivtrafiken de kommande åren. Då, för sex veckor sedan, kunde man från den politiska ledningen inte ange vilka objekt som skulle drabbas av ett kraftigt minskat investeringsutrymme.

Idag är läget helt plötsligt ett helt annat. Föga förvånande för oss som kritiserade budgetförslaget då, men uppenbarligen ett plötsligt uppvaknande för den politiska ledningen På dagens sammanträde med regionstyrelsen presenterades ett helt nytt ärende där regionens styrmodell med beställare och utförare skjuts i sank genom att regionstyrelsen beordrar (eller uppmanar som man valde att uttrycka det) nämnder och styrelser att träffa vårdöverenskommelser på de villkor som den politiska ledningen anger i dagens extra ärende. De villkoren är att överenskommelserna för 2011 förlängs att gälla också för 2012 och att sjukhusen får lika mycket i ersättning som under 2011 med en uppräkning på 1,5%. Det kan väl i grunden verka som en fair deal om det inte hade varit för att de flesta av sjukhusen har ingående obalanser som de kommer att få ta med sig in i 2012.

Orsaken till dagens intervention i styrmodellen beror på att beställare och utförare inte kunnat komma överens, men jag vill hävda att det inte är deras fel. Det finns en tredje spelare i styrmodellen - ägaren (i form av fullmäktige och regionstyrelsen) som inte har tagit sitt ansvar för att skapa förutsättningar för vårdöverenskommelser. Detta kritiserades jag och folkpartiet i budgetdebatten och vi föreslog i vårt budgetförslag ytterligare 310 miljoner för att komma till rätta med de strukturella obalanserna vid regionens sjukhus. Tillsammans med ett "strukturellt överskott" på hälso- och sjukvårdsnämnderna på 150-200 miljoner hade vi i vårt förslag cirka 500 miljoner, vilket är den summa som alla idag talar om att det är som saknas för att få till vårdöverenskommelser.

Ytterligare ett ärende på dagens agenda var en framställande från Västtrafik om att få använda eget kapital för att hjälpligt kunna delfinansiera behoven av ökad trafik under 2013. Återigen har vi en situation där jag i budgeten blev anklagad för att ropa på vargen och att "allt inte behöver lösas idag". Argumentet för dagens ärende var nu helt plötsligt "snart stänger fönstret" för att kunna upphandla mer trafik för 2013. Den budget som var den största satsningen någonsin på kollektivtrafiken för sex veckor sedan, visar sig idag sakna cirka 180 miljoner för att komma knappt halvvägs till den verksamhetsplan som regionstyrelsen i våras beslutade om. Idag ville den politiska ledningen använda 30 miljoner kronor av eget kapital som rena driftpengar, vilket är i strid med de regelverk vi har kommit överens om för användande av eget kapital.

Slutsatsen är att budgeten inte håller, vilket även den politiska ledningen nu upptäckt, men de vägrar att gå den rätta vägen och hos regionfullmäktige för ett nytt eller kompletterande budgetbeslut.

Till detta kan läggas att vi inte heller idag fick besked om vilka investeringsobjekt i den gällande planen som ska skjutas på framtiden till följd av minskade investeringsramar. Sedan mitten av augusti har jag i debattartiklar, på fullmäktige, i styrelsen och i ägarutskottet både vädjat om en högre investeringsram eller om besked om vilka objekt som ska försenas. Svaren har hela tiden uteblivit, men idag trodde jag att vi äntligen skulle få svar, men ärendet om investeringsramar för 2012-14 ströks från föredragningslistan och vi får se om vi får ett svar vid nästa styrelsemöte om två veckor.

Vad är då slutsatsen? Ja, för det första har vi en politisk ledning som inte har greppet över läget. Jag har aldrig tidigare upplevt eller hört talas om en politisk organisation som sex veckor efter ett budgetbeslut måste försöka räta upp situationen genom att indirekt underkänna sin egen budget. Jag skriver indirekt för att de inte hade modet att gå tillbaka till fullmäktige för en tilläggsbudget vilket hade varit den riktiga åtgärden att vidta. Ska jag ändå försöka avsluta positivt så är det bra att regiondirektören idag också fått ett uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen i regionen. Frågan är om den politiska ledningen är beredd att ni nästa steg också genomföra några av de förslag som kommer tillbaka.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0