Budgetförslag för den kreativa regionen

Drygt fem månader har gått sedan jag senast gjorde ett inlägg på denna blogg. Jag ber den del av läsarkåren som aktivt följde mig om ursäkt och hoppas att ni successivt ska hitta tillbaka till bloggen som kommenterar, reflekterar och analyserar vad som händer i hälso- och sjukvården i allmänhet och i Västra Götalands hälso- och sjukvård i synnerhet.

Idag har jag presenterat Folkpartiets förslag till budget för 2012 i Västra Götalandsregionen. Det är en lite märklig känsla att efter tolv år i regionen för första gången presentera ett budgetförslag utifrån en oppositionsposition. Jag fick chansen att tjuvträna i samband med tilläggsbudget för 2011 efter valet förra hösten, men idag är det premiär för ett oppositionsförslag, men också premiär för ett rent Folkpartiförslag. Det sista är dock spännande att tillsammans med vår regionfullmäktigegrupp få göra prioriteringar utan att behöva kompromissa med andra partier.

I Folkpartiets budgetförslag följer vi upp vår valkampanj om Den kreativa regionen och de förslag som vi då förde fram i debatten.

En sammanfattning av vår analys av och våra förslag till förändringar inom hälso- och sjukvårdsområdet följer här:

- Länssjukvården i Västra Götalandsregionen dras med en ekonomisk strukturell obalans som gör att regionens sjukhus under innevarande år beräknas göra underskott på 3-400 miljoner kronor. I vårt budgetförslag har vi lyckats skapa ett utrymme på 310 miljoner kronor för att komma till rätta med obalansen, för att kunna träffa överenskommelser för 2012 och för att förhindra att sjukhusen återigen bygger köer för att klara sin ekonomi.

- Vi avsätter 20 miljoner kronor för att införa avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupperna från och med nästa år. Motivet är att förhindra onödigt lidande och onödiga inläggningar på regionens sjukhus.

- Vi avskaffar försöket med avgiftsfri barn- och ungdomstandvård för 20-21-åringar i regionen, men gör istället en satsning på Centrum för äldretandvård i Västra Götaland.

- Vi föreslår en större satsning på 70 miljoner för att stärka patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen.

- Vi föreslår att Kunskapscentrum för jämställd vård får ett breddat uppdrag till att bli ett centrum för jämlik vård och avsätter ytterligare 15 miljoner kronor över två år till centrat.

- Under budget- och planperioden höjer vid successivt anslaget för att göra förstärkningar inom akutsjukvården och akutsjukvårdskedjan i enlighet med den Agenda för akutsjukvården som Allianspartierna presenterade inför omvalet 2011, och som handlar om förstärkningar av sjukvårdsrådgivningen, ambulanssjukvården, akutmottagningarna, vårdplatser med mera. 2012 avsätter vi 130 miljoner kronor och de kommande åren ytterligare 90 miljoner kronor per år.

- Vi föreslår en utökning av projektet med logistiker vid hälso- och sjukvårdens förvaltningar för att höja kvalitet och effektivitet i sjukvården.

- Vi ger uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna att under budget- och planperioden fördubbla anslagen till rehabiliteringsprogramsverksamheten.

- Vi håller uppe och utökar ramarna för investeringar i framför allt sjukhusens fastigheter för att ge utrymme för verksamhetsutveckling, kvalitet och patientsäkerhet.

- Vi kommer att ställa fortsatta krav på effektiviseringar i alla verksamheter motsvarande 1% av regionbidragen för att skapa utrymme för den förnyelse och utveckling som sjukvården behöver för att kunna ligga i framkant med utvecklingen.

Andra saker som berör hälso- och sjukvården i vårt budgetförslag, men som ingår i andra delar av budgeten är bland annat:

- En storsatsning görs på forskning, där regionen ska bidra till att skapa en bra infrastruktur för forskningen i Västra Götaland och ökade forskningsanslag inom områden som är viktiga för Västra Götalandsregionen och för viktiga näringar i Västra Götaland för att skapa tillväxt, utveckling och sysselsättning. Detta är en viktig del i den kreativa regionen. Under åren 2012-2014 föreslår vi ökade resurser med nästan 200 miljoner kronor, och att det under 2012 tas fram en forsknings- och innovationsstrategi för Västra Götaland.

- Möjlighet till utbildning med lön för anställda i regionen som önskar vidareutbilda sig, t ex till specialistsjuksköterskor, tycker vi ska finnas men det behöver tas fram ett nytt regelverk för detta.

- Vi vill att regionen tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram kriterier för en mer rättvis lönebildning med ökad lönespridning där faktorer som utbildning, kompetens, erfarenhet och ansvarstagande värderas högre än idag, och är de närmaste åren beredda att avsätta 80-100 miljoner kronor per år i en pott för att justera felaktigt avlönad personal.

- Vi kommer att ställa högre krav på effekthemtagningar ur den sammanslagna serviceorganisationen för att möjliggöra satsningar som de ovan.

Som synes är det mycket vi vill med Folkpartiets budgetförslag, och även om det inte är så troligt att fullmäktige den 20 september kommer att bifalla vårt förslag så är det ändå min förhoppning att det kommer att göra avtryck på den förda politiken de kommande åren.

Till sist kan jag meddela att jag nu är engagerad att fullfölja mitt bloggande och har idag även börjat twittra efter en hel del funderande. Där har jag bara 140 tecken på mig att formulera mig till skillnad från oändligt antal på bloggen. Det ska bli spännande. Vill du följa mig på twitter så hittar du mig som Jonas_Liberal

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0