Det här med investeringar

Jag har ägnat en stor del av den senaste tiden åt att vädja till den politiska S,V,MP-ledningen för Västra Götalandsregionen att de ska ändra sitt budgetförslag vad gäller investeringsutrymmet för de kommande åren. Senast igår hade jag en officiell vädjan till dem i form av en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken Tvärnit för viktiga vårdinvesteringar.

Jag vädjade och uppmanade dem att ändra sitt förslag inför regionstyrelsens behandling av budgeten i tisdags, och jag vädjade och uppmanade dem i samband med att regionstyrelsen fattade beslut om budget i tisdag, och jag kommer enträget att fortsätta att vädja och uppmana dem till att ändra sitt budgetförslag på denna punkt ända tills regionfullmäktige faktiskt fattar det definitiva beslutet på tisdag om drygt en vecka - den 20 september.

Det allra bästa vore ju förstås om hela regionfullmäktige slöt upp bakom folkpartiets budgetförslag, men riktigt så naiv är jag inte att det skulle hända. Däremot är jag tillräckligt naiv för att tro att det faktiskt går att påverka den politiska ledningen till att justera sitt budgetförslag vad gäller investeringsutrymmet för de kommande åren.

Det är inte helt enkelt att föra en politisk diskussion kring investeringar eller att enkelt förklara vad som blir konsekvensen av ett lägre investeringsutrymme, men jag ska relativt kort försöka förklara vilka effekterna blir och varför.

Den politiska ledningen har i sitt budgetförslag fastställt investeringsutrymmet för förvaltningarna exklusive bolagen (där de stora tåginvesteringarna görs) för de kommande åren till följande nivåer;

2012 - 2 100 miljoner kronor
2013 - 2 000 miljoner kronor
2014 - 2 300 miljoner kronor

Hur ska då dessa pengar användas? Den som är riktigt nördig (eller kontrollera det jag skriver nedan) och vill kolla alla siffror kan titta på budgetunderlaget som finns i denna länk och kolla in text och tabeller på sidorna 93-98 som handlar om investeringar.

Låt oss ta 2012 som exempel på vilka konsekvenserna blir. Det finns 2 100 miljoner till investeringar. Jag förutsätter att den politiska ledningen (i alla fall inte i steg 1) inte vill förändra investeringsutrymmet för utrustningsinvesteringar som uppgår till 939 miljoner för 2012, och att de inte heller tänker förändra den grundnivå som sjukhusen och andra verksamheter har för projektering och mindre investeringsobjekt på 411 miljoner kronor för 2012.

Det innebär att 1 350 är uppbundna av detta. Till detta kommer 150 miljoner kronor för Vita Huset i Göteborg där en stor del av den administrativa verksamhet i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens hus. Det är en så kallad lönsam investering som görs enligt den kompletterande modellen. Till det kommer också investeringar för att nå målet om energieffektivisering av regionens lokaler på 100 miljoner kroor för 2012. Det sista är ett så pass prioriterat område för den politiska ledningen att man också avsatt resurser att betala de kapitaltjänstkostnader som blir följden av investeringar i energibesparande åtgärder.

1 350+150+100 = 1 600 miljoner kronor som är uppbokade resurser, och kvar finns 500 miljoner.

Till detta kommer de strategiska fastighetsinvesteringarna. De kan delas upp i två huvudgrupper. De som ingår i gällande plan för de kommande åren och alltså har fått ett politiskt OK på att dessa investeringar vill vi och planerar vi att göra, och så har vi de som ännu inte ingår i gällande plan, men som kan ses som angelägna investeringar ur verksamhetens perspektiv. (Allt detta framgår på sidan 95 i den ovan bifogade länken.) De objekt som ingår i den gällande planen kan i sin tur delas in i två grupper. De som är beslutade och de som ännu inte är beslutade.

Den beräknade kostnaden för de redan beslutade och pågående investeringarna uppgår till 587 miljoner kronor.

1 600+587 = 2 187 miljoner kronor, vilket alltså är 87 miljoner kronor högre än det föreslagna investeringsutrymme.

Det betyder att allt annat i den gällande planen (som ännu inte formellt har beslutats) måste stoppas, och att inga av de nya angelägna projekten kan räkna med att få del av investeringsmedlen de närmaste åren. Dessutom ska 87 miljoner bort från utförarnas grundinvesteringar eller från utrustningsinvesteringarna för att rymma allt inom de föreslagna nivåerna.

Det jag vädjar för är vilka konsekvenser det får i verksamheten om allt i gällande plan som ännu inte beslutats stoppas på grund av bristande investeringsutrymme. Det handlar om 11 mycket angelägna projekt för att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen de tre kommande åren. 11 projekt för förbättrad patientmiljö och arbetsmiljö. 11 projekt för bättre vårdlogistik och för högre patientsäkerhet. 11 projekt som berör alla våra sjukhusförvaltningar förutom Frölunda Specialistsjukhus där vi hyr lokalerna.

Några av projekten som nu måste tvärnita med den politiska ledningens förslag till budget är:

  • Hela nybyggnationen av Angereds Närsjukhus
  • Tillbyggnad och ombyggnation av barnsjukhuset på Östra sjukhuset
  • Ombyggnation av förlossning, neonatal och atenatal på Östra sjukhuset
  • Forskningsbyggnad på Mölndals sjukhus
  • Nya vårdbyggnader vid Kungälvs sjukhus
  • Upprustning och modernisering av bl a vårdavdelningar på Alingsås lasarett
  • Skapande av vård- och hälsocentrum vid Skene lasarett
Det skulle få ödesdigra konsekvenser för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård, och därför vädjar jag ännu en gång till den politiska ledningen.

Jag kommer att kritisera väldigt mycket i ert förslag till budget för 2012 i den kommande budgetdebatten, men låt mig slippa kritisera er för de kraftigt minskade ambitionerna för utvecklingen av sjukhusens fastigheter som vi tidigare har varit överens om. Justera ert förslag på i alla fall denna punkt. Gör ni det har ni visat ansvar och då ska ha beröm.

Kommentarer
Postat av: Sven.Olof Carlsson

Bra Jonas, stå på dig.

2011-09-13 @ 14:36:14

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0