Hur använda patientsäkerhetsmiljoner?

För ganska precis tre år sedan hade jag förmånen att få vara Folkpartiets representant i en arbetsgruppen med de tre övriga Allianspartierna med uppdraget ta fram ett förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program inför den innevarande mandatperioden. Ett av de förslag som kom ut från vår arbetsgrupp var tanken på en patientsäkerhetsmiljard, och även om jag inte var ensam i gruppen om att se behoven inom just detta område så är jag rätt stolt över hur fort i alla fall drygt halva idén blev förverkligad.
 
Med halva idén menar jag att vår idé om en miljard har blivit 525 årliga miljoner kronor för att förbättra patientsäkerheten.
 
Idag har vi i regionens hälso- och sjukvårdsutskott behandlat ett ärende om hur 2013 års förväntade patientsäkerhetsmiljoner ska användas. Det är tredje gången vi behandlar ett motsvarande ärende och jag har känt mig nödgad att varje gång lägga fram ett alternativt förslag till användning av resurserna. För när Folkpartiet förblev vid makten i regeringen och införde den halva patientsäkerhetsmiljarden hamnade jag själv i opposition i Västra Götalandsregionen och har inte kunnat styra över inriktning på pengarna, vilket är frustrerande när man har en idé om vad man vill.
 
Regeringen ställer upp en hel del förutsättningar och mål för att regioner och landsting ska få ta del av dessa stimulansmedel, men vi känner hyfsat gott självförtroende i att vi ska kunna uppfylla de uppställda målen från regionens sida utan att behöva vidta speciella extraordinära insatser för att få del av resurserna.
 
I det förslaget vi hade till beslut idag bedömer jag att hälften av de resurser vi kan få kommer att användas till aktiva framåtsyftande och konkreta åtgärder för att kunna öka patientsäkerheten. En fjärdedel går till omkostnader för att genomföra enkäter, upprätta rapporter och genomföra mätningar av olika slag, och den sista fjärdedelen föreslogs gå till att främst sjukhus, men också vårdcentraler i vissa delar, ska få en form av bonus för att de gör det som de redan har i uppdrag att göra. Det sista är min tolkning, men jag tycker till exempel inte att man ska behöva belöna sjukhus för att de följer fastställda klädregler eller andra hygienrutiner, eller belöna sjukhusen ekonomiskt för att de rapporterar överbeläggningssituationen. Det är saker som ska göra ändå.
 
Jag föreslog istället att den sista fjärdedelen, d v s cirka 20 miljoner kronor, istället borde användas till mer aktiva och framåtsyftande åtgärder. Jag skulle till exempel vilja se en större och mer omfattande och påträngande kampanj kring riskerna med antibiotikaresistens, jag skulle vilja se än mer tvärvetenskaplig forskning på patientsäkerhetsområdet, jag skulle vilja se en medarbetarutbildning kring patientsäkerhet, jag skulle vilja se bättre städning i våra vårdlokaler, jag skulle vilja se bättre stödsystem för att minimera riskerna för misstag och fel i vården, jag skulle vilja se en mer ändamålsenlig läkemedelshantering, jag skulle vilja se bättre IT/IS-lösningar i vården, jag skulle kunna hålla på att räkna upp i det oändliga och ni kan förstå varför det skulle behövas en hel patientsäkerhetsmiljard.
 
Men vad skulle du som läser bloggen vilja se för åtgärder för bättre patientsäkerhet?
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0