Investera för framtiden, del 2

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 2 – Investeringar i forskning och förnyelse

 

Dagens hälso- och sjukvård är ett resultat av gårdagens forskning och utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård kommer att vara ett resultat av dagens forskning. Få sektorer, om ens någon, är lika forskningsintensiv som medicinområdet, och det publiceras mängder av studier i en mängd olika forskningstidskrifter och det görs små och stora upptäckter till gagn för mänskligheten.

 

Det finns också relativt gott om forskningsfinansiärer i form av stiftelser, myndigheter, organisationer och företag, men min erfarenhet som politisk beslutsfattare är att det finns behov av satsningar på forskningens infrastruktur och satsningar för att underlätta studier och prövningar för att klara övergången från forskningsresultat till klinisk vardag. Det finns också ett behov av mer oberoende forskningsmedel som Västra Götalandsregionen, som en stor hälso- och sjukvårdsaktör, friare kan använda för att stimulera forskning inom områden som är angelägna för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

 

När det kommer till politiska diskussioner om forskning i allmänhet och medicinsk forskning i synnerhet är det närmast omöjligt att hitta någon som inte sjunger forskningens lov. Men precis som med mycket annat så handlar det inte bara om att i ord bekänna, utan att också i handling visa vad man faktiskt vill.

 

I den budget som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen antagit för 2013 finns det många väldigt bra skrivningar om nödvändigheten av forskning och ambitionerna med forskning i Västra Götaland, men i handling är det desto sämre. När hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i höstas skulle anta detaljbudgeten reducerades anslagen till FOU med 5 miljoner kronor ”som del av de konsekvensåtgärder som vidtas för att nå budget i balans”. Det var 5 av 60 miljoner i HSU:s budget som försvann, vilket motsvarar en nedskärning på drygt 8 procent.

 

Västra Götland är en stark biomedicinsk och medicinteknisk regionen med en stark akademi, ett framgångsrikt universitetssjukhus och med många företag inom sektorn. Västra Götalandsregionen kommer de kommande åren att behöva bli mer aktiva och vara en större finansiär för att investera i forskning och i forskningens infrastruktur, för det är dagens forskning som lägger grunden för morgondagens hälso- och sjukvård och jag menar att vi ska vara med och utveckla den.

 

Steg två efter forskningen handlar om hur vi som hälso- och sjukvårdsorganisation klarar av att implementera ny kunskap, nya metoder och nya läkemedel för att få en förnyelse och kunna ligga i den medicinska framkant som vi tycker att vi ska göra. För att kunna ligga i medicinsk framkant måste man också vara beredd att investera förnyelsen.

 

Det är få saker som jag är mer stolt över än att ha fått vara med och utveckla Västra Götalandsregionens metod för ordnat införande av kunskap, metoder och läkemedel. Det är ännu ingen perfekt metod, men i sin ansats och ambition är den ett svårslaget exempel på hur man kan arbeta med att investera i förnyelse av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Metoden för ordnat införande har kritiserats från flera håll för att den försenar introduktion av ny kunskap på grund av prövning, handläggning och prioritering. Det finns också kritik mot att det kan finnas en problematik kring finansieringen när de regionala ”investeringskapitalet” försvinner år 2 eller 3. Jag delar till viss del kritiken även om det visat sig ta längre tid att förnya agerandet i den kliniska vardagen än beräknat. Här behöver vi definitivt bli bättre framöver.

 

Den medicinska och medicintekniska utvecklingen, eller förnyelsen som jag väljer att kalla det, beräknas kräva i snitt en knapp procent i nya resurser varje år om man önskar hänga med i utvecklingen. I Västra Götalandsregionen innebär det ett ”investeringskapital” på ungefär 250 miljoner kronor varje år. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har hälso- och sjukvården årligen tillförts mellan 500 och 800 miljoner kronor varje år, utöver generell indexuppräkning.

 

Menar man allvar med att man vill ligga i medicinsk framkant och erbjuda invånarna och patienterna i regionen hälso- och sjukvård i världsklass så är den första åtgärden i varje budgetarbete att säkerställa att det finns ungefär 250 miljoner kronor för denna förnyelse, annars har man valt andra ambitioner för regionens hälso- och sjukvård.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0