Överbeläggningar - igen.

För någon vecka sedan skrev jag om överbeläggningar och om det över huvud taget är möjligt att eliminera dem helt och hållet. Jag konstaterade också att vi med vårdplatsutredningen hade ett vettigt underlag att utgå från när det gällde den framtida dimensioneringen, och att de nu månatliga överbeläggningsrapporterna ger än mer underlag för att kunna få bort de närmast regelmässiga överbeläggningarna som finns på vissa kliniker och vissa sjukhus.
 
I tisdags erhöll vi den första samlade redovisningen av det nya sättet att mäta överbeläggningar på ett likartat sätt i hela landet. Så här inledningsvis kan det säkert finnas vissa fel och brister i rapporteringen innan rutinen är helt på sin plats, men det verkar som att Västra Götaland har en större problematik än landet i sin helhet vad gäller överbeläggningar, men ligger mer på rikssnittet vad gäller antalet utlokaliserade patienter till andra kliniker.
 
Den siffra som redovisas till oss är antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i snitt under en månad där situationen avläses klockan 06.00 dagligen.
 
Med det sättet att räkna har det vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen varit en överbeläggning med mellan 2,7 och 4,2 platser per 100 disponibla vårdplatser under månaderna september till och med december, medan Sverige i helhet har legat mellan 1,7 och 2,2 överbeläggningar.
 
Det som är förvånande i sammanhanget är när vi vid onsdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) får uppgifter om förändringen av antalet vårdplatser vid regionens sjukhus under 2012. Det visar sig att antalet  minskat under 2012 med 255 disponibla vårdplatser. Det innebär att 4-5 procent av alla vårdplatser i regionen försvann under 2012.
 
Ett enkelt samband i detta är att antalet vårdplatser minskat med 4-5 procent under förra året, och mot slutet av året så ser vi att antalet överbeläggningar och utlokaliseringar motsvarar 4-5 procent av de disponibla vårdplatserna. Nu är ju sällan tillvaron så enkel då vi ser att den största minskningen av disponibla vårdplatser har skett vid Skaraborgs sjukhus (SkaS), men det är inte där överbeläggningsproblematiken är som störst, och det enda sjukhus som inte minskat sina vårdplatser, Kungälvs sjukhus, ligger i nivå med SkaS vad gäller överbeläggningar, men har väldigt många utlokaliserade patienter - upp emot 4-5 per 100 disponibla vårdplatser i snitt per dag.
 
Vad är då slutsatsen av detta. Ja, den första är ett lite ledsamt konstaterande av att vårdplatsutredningen som presenterades hösten 2011 och som skulle ligga till grund för åtgärder för att bättre matcha tillgång och behov fick till följd att antalet vårdplatser istället minskade vid nästan alla sjukhus i regionen, och var oförändrat till antalet vid ett sjukhus, och det är klart att om de platserna hade funnits kvar så hade de nya överbeläggningssiffrorna sett bättre ut, och framför allt hade färre patienter behövt att vårdas på en icke ordinär vårdplats med de patientsäkerhetsrisker som följer på det.
 
Den mer konstruktiva slutsatsen är att vi nu äntligen har ett redskap för att kontinuerligt följa överbeläggningar och utlokaliseringar och har därför lättare att jobba med frågan för att få bort de regelmässiga överbeläggningarna. Det som krävs i övrigt är tydliga signaler och åtgärder från politisk ledning och förvaltningsledningar för att under 2013 minska antalet överbeläggningar. 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0