Vad är jämlikhet i vården?

Idag har vi i regionens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) fattat beslut i den fråga som jag berörde i ett blogginlägg för några dagar sedan om subventionsregler för preventivmedel. Jag blev ensam i utskottet om att förespråka det regelverk som idag gäller framför att antal ett nytt regelverk föreslaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) att gälla i samtliga regioner och landsting.
 
Jag valde att rösta för det nuvarande regelverket för att det ger unga kvinnor 15-19 år en större möjlighet att välja på ett bredare utbud av olika preventivmedel än vad som var fallet i det föreslagna nya regelverket. Jag valde att lyssna till varningarna från de som jobbar med förskrivning av preventivmedel och det medicinska sektorsrådet för kvinnosjukvård som varnar för konsekvenserna av ett förändrat regelverk med en begränsning av utbudet.
 
Olyckligtvis finns det en konflikt eller tvist, eller vad man ska kalla det, mellan vissa läkemedelsbolag och Tandvårds- och läkemedelsfömånsverket (TLV) om subvention av preventivmedel. Några bolag söker inte för subvention av sina preparat och kan då via det generösa regelverket i vissa regioner som i Västra Götaland kanske få lite bättre betalt för sina produkter. Andra bolag söker om subvention men får sina ansökningar avslagna för att de preventivmedel som redan har subvention har tillräcklig effekt för att förhindra graviditet. Dessa olika synsätt finns idag och den fanns också 2007/2008 när vi senast reviderade regelverket i Västra Götalandsregionen och då valde att ha ett generösare utbud av preparat och märken. Vi tyckte inte då att unga kvinnor skulle vara dem som drabbades av dessa olika synsätt. För mig kvarstår den uppfattningen.
 
Är det då inte bra att vi får samma regelverk i hela landet och alla unga kvinnor får vård på lika villkor? Ja, det beror ju på hur man ser på det här med jämlik vård. För mig innebär dagens beslut ett beslut om lika vård - inte om jämlik vård. För mig är jämlik vård att varje individ kan få rätt vård utifrån sina förutsättningar. För mig är jämlik vård inte att begränsa utbudet så att de som uppskattar och tål de preventivmedel som är godkända av TLV får en kraftig subvention, medan de som önskar eller behöver ett annat preventivmedel får betala allting själva.
 
För mig får jämlikhet aldrig ersättas med likhet. Likhet och likriktning har allt för länge varit allt för dominerande i svensk sjukvård. Det är därför så välkommet med den forskning som görs av Göteborgs Universitet om personcentrerad vård och vilken snabb adaption det arbetet har börjat få runt om i hälso- och sjukvården.
 
Dagens beslut om preventivmedelssubventioner är dock inte förenligt med personcentrerad vård.
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0