Jämlik vård

Igår, onsdag, ägnade jag som så ofta varannan vecka dagen åt sammanträde med HSU. När jag kom hem på kvällen insåg jag att det var den 14 september och precis sju år sedan regionfullmäktige fattade beslut om hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi. Det svåraste beslut i det kanske mest komplexa ärendet som jag har varit med om att bereda som politiskt förtroendevald. Nu fick jag inte rösta i fullmäktige då jag vid den tiden inte var ledamot av fullmäktige, men jag hade ett halvår tidigare blivit ledamot i regionstyrelsen, regionråd och ordförande i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

En del i utvecklingsstrategin berörde strukturella förändringar vid regionens sjukhus, och det är min erfarenhet att det inte finns några mer känsliga frågor i sjukvårdspolitiken, kanske inte i politiken över huvud taget. Särskilt svårt blir det som förtroendevald i den politiska lekmannarollen när det finns så oerhört delade uppfattningar bland olika professionella grupper, och försöka avgöra vad som egentligen är egenintressen, allmänintresse, patientintresse, lokalintresse, personalintresse etc i de argument för och emot vi matades med under den processen.

En hel del av den inriktningen vi stakade ut för sju år sedan har blivit både accepterat och bra sedan dess. Andra frågor har efter viss turbulens landat väl. Ytterligare andra har varit fortsatt traumatiska i organisationen, men är kanske på väg att lösas på ett för patienterna positivt sätt.

Det beslutet för sju år sedan står i tydlig kontrast till att jag vid gårdagens sammanträde med HSU fick min första motion till regionfullmäktige bifallen av utskottet. Det var roligt, och jag hoppas att regionstyrelsen och till sist regionfullmäktige också bifaller motionen.

Att skriva motioner är kanske det främst redskapet för mig som nybliven oppositionspolitiker att försöka påverka utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård, och då är det glädjande att se att det också är möjligt att påverka med bra idéer.

Motionen handlar om att bredda  uppdraget för Kunskapscentrum för Jämställd Vård (KJV) till att bli ett kunskapscentrum för Jämlik vård. Centrats uppdrag blir att både bedriva forksning och verksamhetsutveckling för att öka medvetenheten om skillnader i bemötande och behandling beroende på ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland. Att uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård tror jag är ett av decenniets största utmaningar och då är det bra om vi i regionen har tillgång både till fakta och till redskap att åtgärda problematiken.

Jag är glad att jag har fått min motion bifallen och jag hoppas att den politiska ledningen också inser att ett större uppdrag också kräver större resurser. I Folkpartiets budgetförslag har vi föreslagit en utökning av KJV:s nuvarande budget på drygt 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor för nästa år och 25 miljoner kronor för 2013. Om den politiska ledningen inte menar allvar också på den punkten kan motionen lika gärna avslås när den ska behandlas i regionfullmäktige.


Så här skrev vi i ett pressmeddelande när vi lämnade in motionen i mitten av april.

 

Folkpartiet tar initiativ till en mer jämlik hälso- och sjukvård.


Jonas Andersson, oppositionsråd (FP), lämnade på måndagen in en motion till regionfullmäktige i Västra Götaland i vilken han föreslår ett bredare uppdrag för Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV).

Idag arbetar centrat med forskning och verksamhetsutveckling med fokus på kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Andersson föreslår i motionen ett utökat uppdrag, som innebär att centrat också ska arbeta för att skapa en mer jämlik vård ur fler aspekter än enbart grundat på kön.

- Flera undersökningar visar att vården idag påverkas av faktorer såsom ålder, utbildningsnivå och kön. Folkpartiet kan aldrig acceptera att frågor som tillgänglighet och behandling påverkas av andra faktorer än de rent medicinska. Som patient ska du inte få ett annat bemötande bara på grund av till exempel ditt födelseland, sade Jonas Andersson (FP) på måndagen med anledning av motionen.

- Jag tror inte att det i regionen pågår någon medveten diskriminering, men det är inte acceptabelt att den omedvetna diskrimineringen går ut över patientens möjligheter till en god hälso- och sjukvård. För Folkpartiet är det prioriterat att Västra Götalandsregionen väljer att gå före i den här frågan, precis som vi gjorde när vi skapade Kunskapscentrum för jämställd vård, fortsatte Jonas Andersson.

- Det utökade uppdraget för Kunskapscentrum för jämställd vård kommer självklart innebära ett behov av utökade resurser. Men precis som när Folkpartiet tog initiativ till att skapa den nuvarande verksamheten är vi beredda att satsa de resurser som krävs. Vi ser detta som en del i den omfattande satsning på forskning och utveckling som Folkpartiet vill genomföra under mandatperioden, avslutade Jonas Andersson (FP).
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0