Redovisa kvalitsdata öppet

De tio senaste åren har utvecklingen av kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård exploderat. Det är alldeles utmärkt om vi framöver ska kunna få en mer kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Allt för många register har dock fortfarande en allt för liten täckningsgrad för att vi egentligen ska kunna ha någon nytta av dem, och allt för mycket tid läggs också av vårdpersonal på att registrera data. På det senare området måste vi utveckla system för att minska dubbel- och trippelregistreringar i journaler, kvalitetsregister med mera.
 
Under de år som kvalitetsregistren har fått en större betydelse i vården har också diskussionen ganska tydligt svängt från en skepsism till att öppet redovisa kvalitetsdata till en närmast självklarhet. Problemen med en öppen redovisning är naturligtvis att inte alla kan tolka konfidensintervall när de läser tabeller över resultat, och redovisningen ger väldigt sällan tydliga svar, utan fungerar snarast bäst för fortsatta frågor. Varför har vi på detta sjukhuset dessa resultaten? Hur arbetar dom på det andra sjukhuset för att få så bra resultat? Och att dom frågorna leder till aktiviteter som kan utveckla arbetet på det enskilda sjukhuset.
 
För knappt ett år sedan uppfattade jag att vi i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) var politiskt överens om att under det närmaste året också börja öppet redovisa medicinska resultat i primärvårdens kvalitetsregister i regionen. Utan att skryta allt för mycket så tror jag att det bara är Västra Götalandsregionen som har förutsättningar att lite mer på bredden kunna redovisa medicinska resultat på vårdcentralsnivå. Jag uppfattade förra våren också att såväl offentliga som privata vårdgivare i regionen var positiva till att publicera vårdcentralernas kvalitetsdata.
 
Jag blev därför förvånad när jag i början på detta år frågade på HSU om när publiceringen skulle börja, och mest fick frågetecken tillbaka huruvida vi verkligen hade bestämt detta eller inte. Det är möjligt att mitt minne sviker mig, även om det sällan gör det, men jag har svårt att tro att jag var så kaxig under förra årets Almedalsveckan om att vi under vårvintern skulle börja publicera medicinsk kvalitetsdata per vårdcentral om vi faktiskt inte hade varit överens om att ge det uppdraget till hälso- och sjukvårdsavdelningen.
 
Det är inte komplikationsfritt att öppet redovisa data och den kan feltolkas, men den kan faktiskt också tolkas helt rätt, och den kan därför utgöra underlag för patienter att kunna göra medvetna och aktiva val genom att söka sig till en vårdcentral som man uppfattar erbjuder en hög medicinsk kvalitet.
 
I nästan alla utvärderingar som kommit kring vårdvalen så lyfts problemet med att det är svårt för medborgarna att få en bra grund för de val av vårdcentral som de förväntas göra. Västra Götalandsregionen har förutsättningarna att leverera den typen av data. Det är nu dags att också göra det.
 

Kommentarer
Postat av: Torbjörn Jönsson

Mycket konstruktivt att förespråka transparens gällande primärvårdens kvalitet i VGR.

Kvalitetsmätning oavsett verksamhet bör tjäna åtminstone tre syften, som även kan appliceras på primärvård:
1. Göra de som underpresterar medvetna om faktum
2. Motivera underpresterarna till rimliga förbättringar
3. Tjäna som beslutsunderlag för uppdragsgivare/betalare/kunder att göra rationella och underbyggda val baserade på relevant fakta.

Myndigheten för vårdanalys fastslog i en av sina första rapporter, under 2012, att svenska medborgare inom ramen för vårdvalssystemet generellt baserat sina listningar och vårdval på två saker:
1. Geografisk närhet
2. Hörsägen, dvs vänners och bekantas rekommendation

Med andra ord betyder nuvarande brist på transparens kring vårdcentralernas kvalitet att medborgarna grundar ett av sina viktigare val - det som rör hälsa och välbefinnande - på pseudovariabler som egentligen saknar logik.

Att mäta och inte redovisa är i princip lika illa som att inte mäta alls. Vilken publik skulle gå på friidrottsgalor om resultaten enbart meddelades de aktiva. Tror Gunde Svans motto håller än idag: Vinnaren har en handlingsplan och förloraren en ursäkt.
Tack!

2013-03-11 @ 15:55:40

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0